1. tuber

  tuber, anatomisk term för knöl, utbuktning, t.ex. tuber ischiadicum, sittbensknöl.
 2. tuberositas

  tuberositas, anatomisk term för skrovligt skelettbensutskott, t.ex. tuberositas tibiae, det utskott på framsidan av skenbenets övre del, vilket är fäste för senan från knäskålen.
 3. tuberkel

  tuberkel, anatomisk term för liten knölformig bildning, t.ex. tuberculum majus respektive tuberculum minus, benknölar på framsidan av överarmsbenets översta del.
 4. tuberkel

  tuberkel, medicinsk term för omkring millimeterstor rundad härd av inflammatorisk vävnad, detsamma som granulom; vanligen avses de förändringar som bildas i lungorna vid tuberkulos.
 5. tuberkulos

  tuberkulos är en infektionssjukdom som orsakas av en bakterie.
 6. tuberkulostatikum

  tuberkulostatikum, tidigare benämning på läkemedel som hämmar tillväxt av tuberkulosbakterier; se tuberkulos.
 7. tuberkulosbakterie

  tuberkulosbakterie, tuberkelbakterie, Mycobacterium tu­ber­culosis, art i bakteriesläktet mykobakterier, vilken orsakar tuberkulos hos människa.
 8. tuberkulom

  tuberkulom, en inkapslad, rundad oftast utläkt tuberkuloshärd.
 9. tuberkulin

  tuberkulin, protein från tuberkelbaciller.
 10. tuberös skleros

  tuberös skleros, tuberös skleros-komplexet, TSC, tidigare även kallad epiloja, autosomalt dominant ärftlig sjukdom som i mycket varierande omfattning medför tumörer och tumörliknande förändringar (hamartom) i flera vävnader och organ.