1. tumlare

  tumlare, Phocoenidae, familj tandvalar med sex arter i framför allt tempererade kustnära hav (saknas bl.a. vid Afrikas kuster).
 2. tumlare

  tumlare, i tekniska sammanhang en roterande behållare för gods, t.ex. torktumlare (tvättumlare) för torkning av tvätt.
 3. tumla

  tum`la verb ~de ~t ORDLED: tuml-ar SUBST.: tumlande, tumling; tummel (till 1)
  Svensk ordbok
 4. tumlare

  tumlare, litet dryckeskärl utan fotring eller hänkel, som på grund av bottentyngden åter reser sig (dvs. tumlar) om man lagt det på sidan.
 5. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 6. delfiner

  delfiner är flera olika arter av tandvalar, exempelvis delfin och späckhuggare.
 7. tumlare

  tum`lare subst. ~n äv. tumlarn, plur. ~, best. plur. tumlarna ORDLED: tuml-ar-en
  Svensk ordbok
 8. tandvalar

  tandvalar, Odontoceti, underordning valar med familjerna floddelfiner, delfiner, kaskeloter, näbbvalar, tumlare och vitvalar, totalt ca 70 arter.
 9. nereider

  nereider, i grekisk myt 50 eller 100 havsnymfer, döttrar till Nereus, varibland Amfitrite, Galatea och Thetis.
 10. paramyxovirus

  paramyxovirus, Paramyxoviridae, familj virus som uppdelas i två underfamiljer, paramyxovirus med grupperna paramyxovirus, morbillivirus och rubulavirus, samt pneumovirus, som bara innehåller en grupp med samma namn.