1. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 2. tunnskiktskromatografi

  tunnskiktskromatografi, engelska thin layer chromatography, TLC, en form av kromatografi där den stationära fasen utgörs av ett tunt, adsorberande skikt vanligen av finkornig kiselgel eller aluminiumoxid som fästs på en platta av glas eller aluminiumfolie.
 3. Tunisien

  Tunisien, stat i Nordafrika.

 4. tungmetall

  tungmetall, metall eller legering med densitet högre än 4 500–5 000 kg/m 3 till skillnad från lättmetall, som har lägre densitet.
 5. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 6. Tun

  Tun, f.d. församling i Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 7. tundraklimat

  tundraklimat, klimattyp i Köppens klimatklassifikation som råder då alla månader har en medeltemperatur under 10 °C, men inte alla under 0 °C. Gränsen för det område där årets varmaste månad har 10 °C sammanfaller ungefär med trädgränsen.
 8. tunga

  tunga, lingua, hos ryggradsdjur slemhinneklätt, muskulärt organ som är fäst vid munbottnen, underkäken och tungbenet.

 9. tun

  tun, äldre benämning på gårdsplan, gräsmatta eller inhägnad gräsvall för bete, belägen i direkt anslutning till bebyggd gård.
 10. Tun

  Tun, tätort i Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 30 km västsydväst om Lidköping; 206 invånare (2011).