1. tungsinne

  tung`sinne subst. ~t ORDLED: tung--sinn-et
  Svensk ordbok
 2. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 3. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 4. Rolf Hanson

  Hanson, Rolf, född 1953, konstnär.
 5. Davíð Stefánsson

  Stefánsson, Davíð, 1895–1964, isländsk författare.
 6. Arne Garborg

  Garborg, Arne, född 25 januari 1851, död 14 januari 1924, norsk författare.
 7. tungsinthet

  tung`sinthet subst. ~en ORDLED: tung--sint-het-en
  Svensk ordbok
 8. svårmod

  svå`rmod subst. ~et ORDLED: svår--mod-et
  Svensk ordbok
 9. tungsint

  tung`sint adj., neutr. ~ ORDLED: tung--sin-ta
  Svensk ordbok
 10. melankoli

  melankoli´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: melan-kol-in
  Svensk ordbok