1. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 2. tunnskiktskromatografi

  tunnskiktskromatografi, engelska thin layer chromatography, TLC, en form av kromatografi där den stationära fasen utgörs av ett tunt, adsorberande skikt vanligen av finkornig kiselgel eller aluminiumoxid som fästs på en platta av glas eller aluminiumfolie.
 3. tunnland

  tunnland, areamått, ursprungligen den areal som motsvarar en tunnas utsäde.
 4. tunnelbana

  tunnelbana, lokalbana för persontrafik i större städer, företrädesvis byggd i tunnel men kan även gå i markplanet eller på viadukter.
 5. tunn

  tunn adj. tunt
  Svensk ordbok
 6. tunn klient

  tunn klient, dator i en klient–server-arkitektur som är beroende av en server för att utföra alla eller några av sina uppgifter, till skillnad från en tjock klient.
 7. tunnband

  tunnband, band av trävidjor eller järn, som håller ihop stavarna i tunnor.
 8. tunnbröd

  tunnbröd, ojäst bröd, förr bakat av korn- eller havremjöl, numera främst av råg- och vetemjöl.
 9. tunnbinderi

  tunnbinderi, yrkesmässig tillverkning av tunnor, varvid kärlets sidor först fogas samman av stavar med stöd av särskilda resband, varefter bottnarna sätts in, till skillnad från laggning, då stavarna anbringas runt bottnen.
 10. tunnelsprängning

  tunnelsprängning, sprängning av berg vid drivning av tunnlar.