1. Oranie

  Oranie, äppelsort (dessert- och matäpple), med okänt ursprung, vilken fanns i Sverige och Finland före 1850 och anses ha spridits från Skåne.
 2. Gravensteiner

  Gravensteiner, äppelsort (dessertäpple) som antas ha uppstått i slutet av 1600-talet på ett gods som då hette Gravenstein och låg i Schleswig.
 3. muskel

  muskel är en typ av vävnad i kroppen som kan dra ihop sig.
 4. oljepalmer

  oljepalmer, Elaeis, släkte palmer med två arter.

 5. kräpp

  kräpp är ett tunt tyg som har en krusig yta, se crêpe.
 6. metallfolie

  metallfolie, tunt metallblad, företrädesvis använt som förpackningsmaterial.
 7. fiberflor

  fiberflor, tunt skikt av textilfibrer som sammanhålls enbart genom fibrernas egen vidhäftning.
 8. gulddoublé

  gulddoublé, beläggning av ett tunt guldskikt på en oädel metall eller metallegering, se doublé.
 9. palladiering

  palladiering, beläggning med ett tunt skikt av palladium på metall, glas, porslin eller plast.
 10. vindblotta

  vindblotta, för blåsten utsatt fjällparti utan eller med mycket tunt snötäcke om vintern.