1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. turbin

  turbin, teknisk anordning för att omvandla rörelseenergi hos ett medium (vätska eller gas) till mekaniskt arbete.
 3. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 4. Turning Torso

  Turning Torso, bostads- och kontorshus i Malmö, uppfört 2001–05.
 5. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 6. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 7. turgor

  turgor, saftspänning i växtcell, orsakad av vätsketryck.
 8. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 9. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 10. turkspråk

  turkspråk, turkiska språk, språkfamilj omfattande över 20 moderna språk, spridda över ett stort område i Central- och Nordasien samt Östeuropa.