1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 3. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 4. Turning Torso

  Turning Torso, bostads- och kontorshus i Malmö, uppfört 2001–05.
 5. Ture

  Ture, Thure, mansnamn av nordiskt ursprung, snarast en kortform av forndanska namn på Thur-, en sidoform av Tor-.
 6. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 7. turkos

  turkos, blekblått till grönt, vanligen ljusblått mineral med sammansättningen CuAl 6(PO 4) 4(OH) 8·5H 2O.
 8. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 9. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 10. tur

  2tur subst. ~en ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok