1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 3. turbin

  turbin, teknisk anordning för att omvandla rörelseenergi hos ett medium (vätska eller gas) till mekaniskt arbete.
 4. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 5. Turkmenistan

  Turkmenistan, stat i Centralasien.

 6. Turning Torso

  Turning Torso, bostads- och kontorshus i Malmö, uppfört 2001–05.
 7. turkspråk

  turkspråk, turkiska språk, språkfamilj omfattande över 20 moderna språk, spridda över ett stort område i Central- och Nordasien samt Östeuropa.
 8. Turingtestet

  Turingtestet, test för att avgöra om en dator uppvisar intelligent beteende, utformat av den brittiske matematikern och logikern Alan M. Turing.
 9. Turners syndrom

  Turners syndrom, X0-syndrom, kromosomavvikelse som endast finns hos flickor.

 10. turtagning

  turtagning, det sätt på vilket deltagare i ett samtal turas om att ha ordet, dvs. rätten att yttra sig.