1. Ture

  Ture, Thure, mansnamn av nordiskt ursprung, snarast en kortform av forndanska namn på Thur-, en sidoform av Tor-.
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 5. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 6. Richard Nixon

  Nixon, Richard Milhous, född 9 januari 1913, död 22 april 1994, amerikansk politiker (republikan), president 1969–74.

 7. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. cellvägg

  cellvägg, stödjande och skyddande skikt runt cellen utanför cellmembranet hos växter samt hos de flesta bakterier och svampar.
 10. Tibet

  Tibet, kinesiska Xizang, autonomt område i västra Kina; 1,2 miljoner km2, 3,2 miljoner invånare (2016).