1. turist

  turis´t subst. ~en ~er ORDLED: tur-ist-en
  Svensk ordbok
 2. turisthotell

  turisthotell, hotell med lägre standard, vanligen beläget utanför tätort och inriktat på semesterresenärer.
 3. Turistföreningen

  Turistföreningen, se Svenska Turistföreningen.
 4. Svenska Turistföreningen

  Svenska Turistföreningen, STF, sammanslutning, bildad 1885, med syfte att utveckla och underlätta turism, framför allt sådan turism som bygger på natur- och kulturupplevelser.
 5. turista

  turis´ta verb ~de ~t ORDLED: tur-ist-ar SUBST.: turistande
  Svensk ordbok
 6. turistvaluta

  turis`tvaluta subst. ~n turistvalutor ORDLED: tur-ist--val-ut-an
  Svensk ordbok
 7. turistinformation

  turis`tinformation subst. ~en ~er ORDLED: tur-ist--in-form-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. turiststuga

  turis`tstuga subst. ~n turiststugor ORDLED: tur-ist--stug-an
  Svensk ordbok
 9. turistbyrå

  turis`tbyrå subst. ~n ~er ORDLED: tur-ist--byr-ån
  Svensk ordbok
 10. turistförening

  turis`tförening subst. ~en ~ar ORDLED: tur-ist--för-en-ing-en
  Svensk ordbok