1. Ture

  Ture, Thure, mansnamn av nordiskt ursprung, snarast en kortform av forndanska namn på Thur-, en sidoform av Tor-.
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 4. Tibet

  Tibet, kinesiska Xizang, autonomt område i västra Kina; 1,2 miljoner km2, 3,2 miljoner invånare (2016).

 5. Ture Sventon

  Ture Sventon, titelfigur i en rad ungdomsdeckare med delvis parodierande drag av Åke Holmberg.
 6. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 7. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 8. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 9. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.