1. tusen

  tu´sen räkn.
  Svensk ordbok
 2. Tusen och en natt

  Tusen och en natt, arabiska Alf layla wa-layla ’Tusen nätter och (därtill) en natt’, en sagosamling vars kärna möjligen kom från Indien men vars tidigaste kända form, den persiska samlingen Hazar afsana, (’De tusen (dvs. många) berättelserna’) på 800-talet översattes till arabiska i Bagdad.
 3. tusenkornsvikt

  tusenkornsvikt, vikten på tusen frön eller sädeskärnor, vanligen angiven för utsädespartier.
 4. tusenskönor

  tusenskönor, Bellis, släkte korgblommiga växter med åtta arter fleråriga örter från Mellaneuropa och medelhavsområdet.
 5. tusenbröder

  tusenbröder, småväxta fiskbestånd som uppstår vid hög populationstäthet, i synnerhet hos abborre, som är mycket produktiv.
 6. tusende

  tusende, gammal svensk antalsenhet som utöver 1 000 kunde innebära mer, t.ex. 1 200, och då kunde kallas stortusende.
 7. tusensköna

  tusensköna, Bellis perennis, art i familjen korgblommiga växter.
 8. tusenfotingar

  tusenfotingar, annat namn på leddjursgruppen mångfotingar.
 9. tusenbladsdeg

  tusenbladsdeg, detsamma som smördeg.
 10. tusenårsriket

  tusenårsriket, ett framtida tusenårigt lyckorike.