1. tutsi

  tutsi, boskapsskötande herdefolk av omtvistat ursprung; drygt 3,4 miljoner.
 2. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.
 3. hutu

  hutu, ett jordbrukande bantufolk, huvudsakligen i Rwanda och Burundi; 22 miljoner.
 4. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 5. Juvénal Habyarimana

  Habyarimana, Juvénal, 1940–94, rwandisk militär och politiker, president från 1973.
 6. Burundi

  Burundi, stat i Östafrika.

 7. watutsi

  watutsi , watusi, annan namnform för folket tutsi.
 8. interlakustrina bantu

  interlakustrina bantu, en rad bantufolk i området mellan Tanganyika-, Kivu-, Edward-, Albert- och Victoriasjöarna, bl.a. hutu, tutsi, ganda, nyoro och gusii.
 9. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), är ett land i centrala Afrika.

 10. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.