1. tvärskepp

  tvärskepp, transept , tvärhus, tvärställd del av en långhuskyrka, mer eller mindre utskjutande i norr och söder och som regel utgörande en del av kyrkans östparti.
 2. tvärstrimmig muskulatur

  tvärstrimmig muskulatur, muskelvävnad hos ryggradsdjur inklusive människa och en del ryggradslösa djur.
 3. tvärgående bukmuskeln

  tvärgående bukmuskeln, musculus transversus abdominis, parig muskel som sitter på tvären på bålens framsida.
 4. tvär

  tvär adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. Tvärnö

  Tvärnö, halvö i nordvästra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 6. tvärvetenskap

  tvärvetenskap, allmän benämning på vetenskapligt samarbete mellan forskare eller forskargrupper från skilda discipliner.
 7. tvärflöjt

  tvärflöjt, konsertflöjt, kantflöjt oftast av metall med cylindriskt tonrör, stora tonhål och heltäckande klaffmekanik.
 8. tvärkraft

  tvärkraft, snittstorhet i balkar, plattor och skal.
 9. tvärsnitt

  tvärsnitt, träffyta , inom kärnfysiken mått på sannolikheten för en kollisionsprocess mellan två partiklar (atomära eller subatomära), uttryckt som den effektiva area som strålmålet utgör för den inkommande partikeln.
 10. tvärstrimmig muskel

  tvärstrimmig muskel, se muskel och skelettmuskulatur.