1. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 2. tvåkammarsystem

  tvåkammarsystem, en folkrepresentations fördelning på två var för sig beslutande församlingar.
 3. tvångssterilisering

  tvångssterilisering, i svensk steriliseringspolitik, se sterilisering.
 4. tvålopera

  tvålopera, såpopera, benämning på långa dramatiska TV-serier (och tidigare radioserier) utan förutbestämda slut; namnet kommer av att tvåltillverkare ofta sponsrade de tidiga amerikanska radioserierna.
 5. tvåspråkighet

  tvåspråkighet, användning eller behärskning av två språk.
 6. tvåbyggare

  tvåbyggare, dioika växter , växter med enkönade blommor, där honblommor (som har pistill(er) men saknar ståndare) och hanblommor (som har ståndare men saknar pistill(er)) sitter på skilda individer, vilka kallas hon- respektive hanplanta.
 7. tvånatursläran

  tvånatursläran, dyofysitism , läran att Kristus har en gudomlig och en mänsklig natur.
 8. två

  2två verb ~dde, ~tt el. tvagit, ~dd el. tvagen, ~dda el. tvagna, pres. ~r ORDLED: tvag-it SUBST.: tvående; tvagning
  Svensk ordbok
 9. två

  1två räkn.
  Svensk ordbok
 10. Två systrar

  Två systrar, församling i Kalmar kommun, Småland (Kalmar län); 6 263 invånare (2016).