1. tvåkammarsystem

  tvåkammarsystem, en folkrepresentations fördelning på två var för sig beslutande församlingar.
 2. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 3. tvåspråkighet

  tvåspråkighet, användning eller behärskning av två språk.
 4. tvåstegshypotesen

  tvåstegshypotesen, hypotes om opinionsbildning, lanserad av kretsen kring sociologerna Paul Lazarsfeld och Elihu Katz, först i valstudien The People’s Choice (1944).
 5. tvångssyndrom

  tvångssyndrom, engelska obsessive-compulsive disorder, OCD, psykiska störningar som domineras av tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner).
 6. tvångsäktenskap

  tvångsäktenskap, tvångsgifte, äktenskap för vilket det saknas samtycke från minst en av parterna. 

 7. tvångssterilisering

  tvångssterilisering, i svensk steriliseringspolitik, se sterilisering.
 8. tvåpartisystem

  tvåpartisystem, en dualistisk uppdelning av ett partipolitiskt system.
 9. tvåfaktorteori

  tvåfaktorteori, teori avsedd att förklara individuella differenser i intellektuella prestationer framlagd 1904 av Charles Spearman.
 10. tvålopera

  tvålopera, såpopera, benämning på långa dramatiska TV-serier (och tidigare radioserier) utan förutbestämda slut; namnet kommer av att tvåltillverkare ofta sponsrade de tidiga amerikanska radioserierna.