1. tveka

  tve`ka verb ~de ~t ORDLED: tvek-ar SUBST.: tvekande; tvekan
  Svensk ordbok
 2. tvekan

  tve`kan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: tvek-an
  Svensk ordbok
 3. tvekamp

  tve`kamp subst. ~en ~er ORDLED: tve--kamp-en
  Svensk ordbok
 4. Cunctator

  Cunctator, tillnamn för Quintus Fabius Maximus.
 5. Ingemar Leckius

  Leckius (före 1961 Gustafson), Ingemar, 1928–2011, författare, litteraturkritiker i Aftonbladet och Sydsvenska Dagbladet.
 6. grafik

  grafik, gemensam benämning på olika metoder av mångfaldigande genom tryckning och där formen eller underlaget framställs genom konstnärligt skapande.
 7. Carl Pontus Lilljehorn

  Lilljehorn, Carl Pontus, 1758–1820, överstelöjtnant; jämför släktartikel Lilliehorn.
 8. tredje ståndet

  tredje ståndet, franska le tiers état, de ofrälses representation i den franska riksförsamlingen, états généraux (generalständerna), från 1300-talet till revolutionen 1789.
 9. punch drunk

  punch drunk, i allmänt språkbruk benämning på karakteristiska symtom hos boxare som upprepade gånger fått hjärnskador med bortfall av fungerande nervceller främst i lillhjärnan.
 10. Röde Orm

  Röde Orm, roman i två delar av Frans G. Bengtsson, utgiven 1941–45.