1. tvillingar

  tvillingar, två samtidigt födda syskon.
 2. tvistemål

  tvistemål, civilmål, sådant mål vid allmän domstol där man prövar tvist som rör privaträttsliga mellanhavanden mellan enskilda eller mellan enskilda och det allmänna.
 3. Tvillingarna

  Tvillingarna är en stjärnbild på norra stjärnhimlen.
 4. tvillingparadoxen

  tvillingparadoxen, klockparadoxen , något vilseledande benämning på det fenomen, som innebär att om en av två tvillingar beger sig ut på rymdfärd kommer denne vid sin återkomst efter rymdresan att vara yngre än den kvarstannande tvillingen.
 5. tvingande rättsregel

  tvingande rättsregel, absolut bindande lagregel som inte kan avtalas bort.
 6. tvivel

  tvivel, osäkerhet, bristande tillit, men också en kritiskt prövande hållning till tro, vare sig det gäller sanningshalten i information om sakförhållanden eller grunden för att hysa tillit.
 7. tvinsot

  tvinsot, försvagning , förtvining, utmärgling, sjukdomsbenämning som under 1700- och 1800-talen förekom som synonym till diagnosen lungsot, men i allmänhet betraktades som ett särskilt sjukdomstillstånd.
 8. tvillingspråk

  tvillingspråk, språk som skapas och används av småbarn, oftast av tvillingpar.
 9. tvi

  tvi interj.
  Svensk ordbok
 10. tvillingbildning

  tvillingbildning, tvillingkristall , symmetrisk sammanväxning av två eller flera kristaller av samma material.