1. tvingande rättsregel

  tvingande rättsregel, absolut bindande lagregel som inte kan avtalas bort.
 2. davidsstjärna

  davidsstjärna, sexuddig stjärna, formad av två trianglar.

 3. tvingande

  tving`ande adj., ingen böjning ORDLED: tving-ande
  Svensk ordbok
 4. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 5. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.

 6. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. överstatlighet

  överstatlighet, befogenhet som utövas av överstatliga organ.

 10. industri

  industri, i vid bemärkelse ’framställning av produkter genom förädling av råvaror’.