1. tvungen

  tvung`en adj. tvunget tvungna ORDLED: tvung-en
  Svensk ordbok
 2. tvungen svängning

  tvungen svängning, tvångssvängning, svängningsrörelse som orsakas av en yttre pålagd, periodisk kraft.
 3. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 4. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 5. religionsfrihet

  religionsfrihet innebär att man får ha vilken religion man vill, men också att man är fri att välja bort religion.
 6. toleransområde

  toleransområde, i teknisk mening ett intervall kring det uppsatta målvärdet för en konstruktionsparameter.
 7. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad kallas en händelse i november 1520 när närmare 100 personer avrättades i Stockholm.
 8. skadestånd

  skadestånd är pengar som till exempel den som begår ett brott kan tvingas att betala till den som utsatts för brottet.
 9. statskyrka

  statskyrka är ett kristet trossamfund där staten har stort inflytande.
 10. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).