1. köparens marknad

  köparens marknad, marknad som kännetecknas av att utbudet är större än efterfrågan.
 2. urfolk

  urfolk kallas de folkgrupper som bodde i ett område redan innan andra människor grundade en stat på samma mark.
 3. ofrälse

  ofrälse var förr de grupper i samhället som var tvungna att betala skatt.
 4. råntvång

  råntvång, att någon tvingas företa en rättshandling genom tvång i form av ”våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara”.
 5. livegenskap

  livegenskap innebär att bönder som arbetade på en godsägares mark inte var fria.

 6. Okuns lag

  Okuns lag, det av Arthur M. Okun i början av 1960-talet dokumenterade kortsiktiga sambandet mellan arbetslöshetsnivå och real bruttonationalprodukt (BNP).
 7. handelsbolag

  handelsbolag är en form för att driva företag för två eller flera (men inte väldigt många) personer.
 8. exploateringsgrad

  exploateringsgrad, en i marxistisk ekonomi använd term för förhållandet mellan det merarbete som ägaren av produktionsmedlen kan tillägna sig och det arbete (eller arbetsresultat) som arbetaren själv kan disponera över.
 9. garífuna

  garífuna , svarta kariber, ett folk längs den karibiska kusten i Belize, Guatemala, Honduras och Nicaragua; antal: ca 100 000.
 10. Brätte

  Brätte, tidigare stad i Västergötland, belägen vid sjön Vassbotten, en gång en vik av Vänern, söder om Vänersborg.