1. ty

  1ty konj.
  Svensk ordbok
 2. ty

  2ty pron.
  Svensk ordbok
 3. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 4. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 5. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 6. relativism

  relativism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken uppfattningar och teorier kan vara sanna endast i en sorts lokal eller begränsad mening; de kan på sin höjd vara sanna relativt t.ex. en kultur, en ideologisk ståndpunkt eller ett teoretiskt paradigm.
 7. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 8. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 9. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 10. ty sig

  ty´ sig verb tydde tytt, pres. tyr SUBST.: tyende
  Svensk ordbok