1. tycka

  tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er SUBST.: tyckande
  Svensk ordbok
 2. synd

  synd subst. ~en ~er ORDLED: synd-en
  Svensk ordbok
 3. martyrgloria

  marty`rgloria subst. ~n martyrglorior ORDLED: mart-yr--glori-an
  Svensk ordbok
 4. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 5. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.
 6. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning och en form av autismspektrumtillstånd.
 7. Johann Faust

  Faust, Johann, ”Doktor Faustus”, tysk astrolog och magiker under reformationstiden, en av Västerlandets mest kända mytiska gestalter.
 8. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 9. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 10. bevingade ord

  bevingade ord kallar man sådant som någon sagt eller skrivit, kanske för länge sedan, och som har blivit känt och fortfarande används av många människor.