1. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.

 2. vanlig groda

  vanlig groda är en art i djurfamiljen äkta grodor.
 3. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. tyda

  tyda, traditionell term för ”händelseomen” eller ”spontant omen” (se omen), dvs. icke arrangerade spådomsformer av typ ”råkar man spilla salt på bordet betyder det olycka”.
 6. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 7. icke-verbal kommunikation

  icke-verbal kommunikation, sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter.
 8. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 9. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.