1. tyngdpunkt

  tyngdpunkt för en kropp är tyngdkraftens angreppspunkt, belägen i eller utanför kroppen.
 2. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 3. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 4. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 5. tyngdlagen

  tyngdlagen, gravitationslagen, lagen om gravitation.
 6. tyngdlöshet

  tyngdlöshet, benämning på ett tillstånd av fritt fall.
 7. tyngdlyftning

  tyngdlyftning, idrott där det gäller att lyfta en vikt, numera alltid en skivstång.
 8. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.
 9. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 10. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.