1. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 2. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 3. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 4. tyngdlöshet

  tyngdlöshet, benämning på ett tillstånd av fritt fall.
 5. tyngdpunkt

  tyngdpunkt för en kropp är tyngdkraftens angreppspunkt, belägen i eller utanför kroppen.
 6. tyngdlyftning

  tyngdlyftning är en idrott där man lyfter en stång med vikter på och håller den på raka armar över huvudet.
 7. tyngdkraftsmätning

  tyngdkraftsmätning, detsamma som gravimetri.
 8. tyngdlagen

  tyngdlagen, gravitationslagen, lagen om gravitation.
 9. tyngdkraftsanrikning

  tyngdkraftsanrikning, anrikningsmetoder där tyngdkraften utnyttjas för att skilja mineral med olika densitet från varandra.
 10. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok