1. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 2. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok
 3. tyngd

  tyngd subst. ~en ~er ORDLED: tyngd-en
  Svensk ordbok
 4. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 5. Hendrik Petrus Berlage

  Berlage, Hendrik Petrus, 1856–1934, nederländsk arkitekt.
 6. kultryck

  kultryck, den vertikala kraft varmed en släpvagn påverkar kulkopplingen på dragbilen.
 7. getfot

  getfot, enkel kran för att lyfta mindre tyngder.
 8. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 9. Boris Karloff

  Karloff, Boris, egentligen William Henry Pratt, 1887–1969, brittisk-amerikansk skådespelare.
 10. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.