1. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 2. tyngdacceleration

  tyng`dacceleration subst. ~en ORDLED: tyngd--ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 4. tynga

  tyng`a verb tyngde tyngt, pres. tynger ORDLED: tyng-er SUBST.: tyngande
  Svensk ordbok
 5. tyngd

  tyngd subst. ~en ~er ORDLED: tyngd-en
  Svensk ordbok
 6. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 7. Hendrik Petrus Berlage

  Berlage, Hendrik Petrus, 1856–1934, nederländsk arkitekt.
 8. harneskutrustning

  harneskutrustning, harneskrustning, en speciell inredning i en vävstol, med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat för mönsterbildning.
 9. getfot

  getfot, enkel kran för att lyfta mindre tyngder.
 10. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.