1. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 2. tyngdacceleration

  tyng`dacceleration subst. ~en ORDLED: tyngd--ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. jordacceleration

  jordacceleration, detsamma som tyngdaccelerationen vid jordens yta.
 4. normal tyngdkraft

  normal tyngdkraft, oegentlig benämning på normal tyngdacceleration.
 5. latitudkorrektion

  latitudkorrektion, korrektion vid gravimetri för tyngdaccelerationens normala ökning från ekvatorn till polerna (som beror på minskningen i centrifugalkraften mot polerna samt jordens tillplattning).
 6. residualanomali

  residualanomali, inom geofysiken värden på t.ex. tyngdacceleration eller magnetiskt fält som kvarstår efter det att beräknade effekter av en geologisk modell dragits ifrån de uppmätta värdena.
 7. normalaccelerationen vid fritt fall

  normalaccelerationen vid fritt fall, g n, har ett internationellt fastställt värde, g n = 9,806 65 m/s 2.
 8. fysikalisk pendel

  fysikalisk pendel, ursprungligen reglermekanism i ur, som även använts vid studier och mätning av tyngdaccelerationen, förhållandet tung/trög massa m.m.
 9. vätsketryck

  vätsketryck, hydrostatiskt tryck , det tryck som nere i en vätska orsakas av vätskans egen tyngd.
 10. reversionspendel

  reversionspendel, pendel med flyttbara massor och upphängningsaxlar.