1. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 2. Frankenstein

  Frankenstein, titelpersonen i Mary Wollstonecraft Shelleys roman Frankenstein, eller den moderne Prometheus (1818), som genom medicinska experiment skapar ett monster av mänskliga likdelar.
 3. tyngdkraft

  tyngdkraft, detsamma som tyngd.
 4. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 5. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 6. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 7. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 8. Isaac Newton

  Isaac Newton var en engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 9. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 10. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.