1. tysta

  tys`ta verb ~de ~t ORDLED: tyst-ar SUBST.: tystande
  Svensk ordbok
 2. tyst asfalt

  tyst asfalt, vägbeläggning av asfalt med märkbart bullersänkande egenskaper.
 3. tyst bolag

  tyst bolag, bolag som karakteriseras bl.a. av att de förutsättningar som konstituerar ett bolag föreligger men att dessa inte syns utåt.
 4. Vilhelm den tyste

  Vilhelm den tyste, nederländsk ståthållare, se Vilhelm I.
 5. tyst diplomati

  tyst diplomati, en konfidentiell och smidig metod för mellanstatlig konfliktlösning som bl.a. förespråkades av Dag Hammarskjöld, även för att förhindra själva uppkomsten av konflikter (preventiv diplomati).
 6. tyst teater

  tyst teater, benämning på teater spelad för en icke hörande publik.
 7. tyst kunskap

  tyst kunskap, engelska tacit knowledge, uttryck, ursprungligen använt av Michael Polanyi, för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande.
 8. tysthet

  tys`thet subst. ~en ORDLED: tyst-het-en
  Svensk ordbok
 9. tyst

  tyst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 10. Bruce Dern

  Dern, Bruce, född 1936, amerikansk skådespelare.