1. gräsklippare

  gräsklippare, det vanligaste redskapet för skötsel av gräsmattor.
 2. ljudupptagning

  ljudupptagning, inspelning, registrering av ljud med elektroakustiska medel, till exempel vid produktion av fonogram som ljudband, grammofonskivor, CD och ljudfiler, eller av film, video och radio- och TV-program.

 3. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 4. Range Rover

  Range Rover ®, brittisk terränggående personbil av kombityp, lanserad 1970 och tillverkad av Rover Group (dåvarande namn British Leyland Motor Corporation).
 5. QTOL-flygplan

  QTOL-flygplan, flygplan som vid start och landning begränsar de s.k. bullermattornas utbredning tack vare tystgående motorer samt branta start- och landningsvinklar.
 6. IMO-pump

  IMO-pump, skruvpump bestående av tre gängade, parallella axlar i bredd, roterande i ett hölje.
 7. Willys

  Willys, amerikanska bilar som 1908–63 tillverkades av Willys Motors, Inc. (urspr. Willys-Overland, Inc.) i Toledo, Ohio.
 8. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 9. tyst

  tyst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok