1. tystnad

  tys`tnad subst. ~en ORDLED: tyst-nad-en
  Svensk ordbok
 2. tystnadsspiralen

  tystnadsspiralen, teori om opinionsbildning, lanserad på 1970-talet av den tyska medieforskaren Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010) och sammanfattad bl.a. i hennes bok Öffentliche Meinung: Die Entdeckung der Schweigespirale (1991).
 3. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 4. tystnadsplikt

  tys`tnadsplikt subst. ~en ORDLED: tyst-nads--plikt-en
  Svensk ordbok
 5. brott mot tystnadsplikt

  brott mot tystnadsplikt, att med uppsåt eller av oaktsamhet röja eller olovligen utnyttja uppgift som ska hållas hemlig.
 6. tystna

  tys`tna verb ~de ~t ORDLED: tyst-nar SUBST.: tystnande
  Svensk ordbok
 7. Jean-Pierre Dardenne

  Dardenne, Jean-Pierre, född 1951, och Luc, född 1954, belgiska filmregissörer, manusförfattare och producenter.

 8. Scott Glenn

  Glenn, Scott, född 1942, amerikansk skådespelare.
 9. thriller

  thriller är en roman, film eller ett skådespel där spänningen ofta skapas genom skräckeffekter.
 10. Henri Rousseau

  Rousseau, Henri, 1844–1910, fransk konstnär, ofta kallad le Douanier (’tullaren’).