1. ubåt

  ubåt, undervattensbåt, bemannad farkost för undervattensbruk.
 2. ubåtsbärgningsfartyg

  ubåtsbärgningsfartyg, fartyg avsett att bärga besättningen från en sjunken ubåt och i vissa fall även ubåten.
 3. ubåtskrig

  ubåtskrig, sjökrigföring med ubåtar i det strategiska syftet att förhindra eller försvåra försörjning och styrketillförsel sjöledes, särskilt ubåtsoperationerna mot sjöfarten och konvojerna under de båda världskrigen.
 4. ubåtsreaktor

  ubåtsreaktor, kärnreaktor som används som energikälla i en ubåt.
 5. ubåtsklocka

  ubåtsklocka, ubåtsräddningsklocka , dykarklocka som från ett ubåtsbärgningsfartyg kan firas ned och anslutas till en ubåts utstigningsslussar.
 6. ubåtsdepåfartyg

  ubåtsdepåfartyg, basfartyg, ofta med verkstadsresurser, där ubåtars besättningar kan förläggas, torpeder och annan materiel förvaras samt ubåtarnas batterier laddas.
 7. Ubåtskommissionen

  Ubåtskommissionen, offentlig granskningskommission 1982–83 med uppgift att ta ställning till utländsk undervattensverksamhet i svenska vatten.
 8. ubåtspost

  ubåtspost, postbefordran med ubåt.
 9. ubåtsräddningsfarkost

  ubåtsräddningsfarkost, URF , specialkonstruerad ubåt tillhörande svenska marinen för räddning av besättningen på en förolyckad ubåt.
 10. ubåtsjakt

  ubåtsjakt, åtgärder för att upptäcka och oskadliggöra ubåtar.