1. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 2. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 3. innocent passage

  innocent passage, rätt för främmande fartyg att passera genom en stats territorialhav.
 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. General Dynamics Corporation

  General Dynamics Corporation, GD, Falls Church, Virginia, amerikansk försvarsindustrikoncern.
 6. atomubåt

  atomubåt [-å`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: a-tom--u-båt-en
  Svensk ordbok
 7. ubåtsjagare

  u`båtsjagare subst. ~n äv. ubåtsjagarn, plur. ~, best. plur. ubåtsjagarna ORDLED: u-båts--jag-ar-en
  Svensk ordbok
 8. ubåtsjakt

  u`båtsjakt subst. ~en ~er ORDLED: u-båts--jakt-en
  Svensk ordbok
 9. ubåtsnät

  u`båtsnät subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: u-båts--nät-et
  Svensk ordbok
 10. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.