1. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 2. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. U 137

  U 137, Ubåt 137, sovjetisk ubåt som natten till 28 oktober 1981 gick på grund vid inloppet till Gåsefjärden i Blekinge skärgård.
 5. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 6. innocent passage

  innocent passage, rätt för främmande fartyg att passera genom en stats territorialhav.
 7. balk

  balk kan vara en kraftig bräda av trä, en skena av metall eller armerad betong som används vid byggen och konstruktioner av olika slag.
 8. atomubåt

  atomubåt [-å`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: a-tom--u-båt-en
  Svensk ordbok
 9. General Dynamics Corporation

  General Dynamics Corporation, GD, Falls Church, Virginia, amerikansk försvarsindustrikoncern.
 10. ubåtsjagare

  u`båtsjagare subst. ~n äv. ubåtsjagarn, plur. ~, best. plur. ubåtsjagarna ORDLED: u-båts--jag-ar-en
  Svensk ordbok