1. ubåtsdepåfartyg

    ubåtsdepåfartyg, basfartyg, ofta med verkstadsresurser, där ubåtars besättningar kan förläggas, torpeder och annan materiel förvaras samt ubåtarnas batterier laddas.
  2. handelskrig

    handelskrig, åtgärder för att tillfoga en fientlig stats handelsförbindelser största möjliga avbräck.