1. ubåt

  ubåt, undervattensbåt, bemannad farkost för undervattensbruk.
 2. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 3. Ulven

  Ulven, svensk ubåt, minsprängd 1943 utanför Marstrand.
 4. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 5. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 6. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 7. Erich Raeder

  Raeder, Erich, 1876–1960, tysk sjömilitär, storamiral 1939, marinchef 1938–43.
 8. ubåt

  u`båt subst. ~en ~ar; eg. kortform av undervattensbåt ORDLED: u--båt-en
  Svensk ordbok
 9. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.

 10. mina

  mina, en med tändanordning försedd sprängladdning, oftast innesluten i en behållare av plåt eller glasfiber.