1. ubåt

  ubåt, undervattensbåt, bemannad farkost för undervattensbruk.
 2. ubåtskrig

  ubåtskrig, sjökrigföring med ubåtar i det strategiska syftet att förhindra eller försvåra försörjning och styrketillförsel sjöledes, särskilt ubåtsoperationerna mot sjöfarten och konvojerna under de båda världskrigen.
 3. ubåtsjakt

  ubåtsjakt, åtgärder för att upptäcka och oskadliggöra ubåtar.
 4. oinskränkt ubåtskrig

  oinskränkt ubåtskrig, av Tyskland under första världskriget deklarerad princip att låta ubåtar angripa all sjöfart på Nordsjön och östra Atlanten för att på så sätt avskära sjöförbindelserna till Storbritannien; se första världskriget (Kriget till sjöss).
 5. ubåtsklocka

  ubåtsklocka, ubåtsräddningsklocka , dykarklocka som från ett ubåtsbärgningsfartyg kan firas ned och anslutas till en ubåts utstigningsslussar.
 6. ubåtsbärgningsfartyg

  ubåtsbärgningsfartyg, fartyg avsett att bärga besättningen från en sjunken ubåt och i vissa fall även ubåten.
 7. ubåtsräddningsfarkost

  ubåtsräddningsfarkost, URF , specialkonstruerad ubåt tillhörande svenska marinen för räddning av besättningen på en förolyckad ubåt.
 8. ubåtsreaktor

  ubåtsreaktor, kärnreaktor som används som energikälla i en ubåt.
 9. ubåtsdepåfartyg

  ubåtsdepåfartyg, basfartyg, ofta med verkstadsresurser, där ubåtars besättningar kan förläggas, torpeder och annan materiel förvaras samt ubåtarnas batterier laddas.
 10. ubåtspost

  ubåtspost, postbefordran med ubåt.