1. ubikvitet

  ubikvitet, inom lokaliseringsteorin använd term för att beteckna sådana resurser som förutsätts vara tillgängliga överallt (t.ex. vatten och luft) och som i industriproduktionen ofta bidrar till den färdiga produktens vikt.
 2. ubikvitet

  ubikvitet, teologisk term präglad under Luthers strid med Zwingli om Kristi närvaro i nattvarden.
 3. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 4. finitum est capax infiniti

  finitum est capax infiniti (latin), ”det ändliga kan uppta det oändliga”, filosofisk sats formulerad av den lutherske teologen Johannes Brenz.