1. uddatalsmetoden

  uddatalsmetoden, metod för att fördela mandaten, vanligen mellan partier, vid proportionella val.
 2. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 3. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 4. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 5. udda

  udd`a adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. udda kärna

  udda kärna, atomkärna som består av ett udda antal nukleoner (protoner eller neutroner).
 7. udda funktion

  udda funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde men inte absolutbelopp ändras när tecknet på variabeln ändras: ƒ(− x) = −ƒ( x) för alla x.
 8. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 9. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 10. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).