1. uddatåiga hovdjur

  uddatåiga hovdjur, Perissodactyla , ordning däggdjur med familjerna hästdjur, noshörningar och tapirer.
 2. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 3. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 4. uddatalsmetoden

  uddatalsmetoden, metod för att fördela mandaten, vanligen mellan partier, vid proportionella val.
 5. udda

  udd`a adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 7. udda kärna

  udda kärna, atomkärna som består av ett udda antal nukleoner (protoner eller neutroner).
 8. udda funktion

  udda funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde men inte absolutbelopp ändras när tecknet på variabeln ändras: ƒ(− x) = −ƒ( x) för alla x.
 9. Godahoppsudden

  Godahoppsudden ligger i sydvästra hörnet av Afrika, nära staden Kapstaden.
 10. snö

  snö är en form av nederbörd.