1. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 2. uddatalsmetoden

  uddatalsmetoden, metod för att fördela mandaten, vanligen mellan partier, vid proportionella val.
 3. uddatåiga hovdjur

  uddatåiga hovdjur, Perissodactyla , ordning däggdjur med familjerna hästdjur, noshörningar och tapirer.
 4. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 5. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 6. jämkade uddatalsmetoden

  jämkade uddatalsmetoden, princip för mandatfördelning inom en valkrets, syftande till proportionalitet, använt i Sverige vid allmänna val sedan 1954.

 7. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 8. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 9. uddatåig

  udd`atåig adj. ~t ORDLED: udda--tå-ig
  Svensk ordbok
 10. uddatalsmetod

  udd`atalsmetod subst. ~en ~er ORDLED: udda-tals--met-od-en
  Svensk ordbok