1. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 2. gökärt

  gökärt, Laʹthyrus linifoʹlius (syn. L. montaʹnus), art i familjen ärtväxter.

 3. fläder

  fläder, Sambucus nigra, art i familjen desmeknoppsväxter.
 4. rosor

  rosor, Rosa, släkte rosväxter med ca 100 arter taggiga, någon gång klättrande buskar i tempererade och subtropiska trakter på norra halvklotet.
 5. ärter

  ärter, Pisum , släkte ärtväxter med fem arter ettåriga örter hemmahörande i medelhavsområdet.
 6. jordnöt

  jordnöt, Arachis hypogaea, art i familjen ärtväxter.

 7. hallon

  hallon, Rubus idaeus, art i familjen rosväxter.
 8. getväppling

  getväppling, sandväppling, tallklöver, Anthyllis vulneraria, art i familjen ärtväxter.
 9. gulvial

  gulvial, Lathyrus pratensis , art i familjen ärtväxter.
 10. kroniller

  kroniller, Coronilla, släkte ärtväxter med tjugo arter fleråriga, kala örter eller småbuskar hemmahörande i Europa, Asien och norra Afrika.