1. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 2. Uddevalla

  Uddevalla, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 3. Uddevalla

  Uddevalla är centralort i Uddevalla kommun i Bohuslän och har lite mer än 34 000 invånare.

 4. Uddevallabron

  Uddevallabron, Sunningesundsbron, motorvägsbro över Byfjorden utanför Uddevalla, påbörjad 1996 och färdigställd 2000.
 5. Ölands södra udde

  Ölands södra udde, udde som sedan 1946 upptas av Ottenby fågelstation (jämför Ottenby).
 6. Ölands norra udde

  Ölands norra udde, fyr, se Långe Erik.
 7. Uddevalla

  Uddevalla, församling i Göteborgs stift, Uddevalla kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 15 396 invånare (2016).

 8. Uddeholmskoncernen

  Uddeholmskoncernen, järn- och skogsindustriföretag som under två sekler var dominerande bruksföretag i Värmland.
 9. Uddeholm

  Uddeholm, tätort i Hagfors kommun, Värmland (Värmlands län), 5 km väster om Hagfors; 619 invånare (2016).

 10. udde

  udd`e subst. ~n uddar ORDLED: udd-en
  Svensk ordbok