1. uddsnitt

  uddsnitt, kilsnitt , ornament i form av triangulära urtag med två lodrätt nedskurna sidor och den tredje skuren snett ned mot de båda andra, varigenom snittet blir djupast vid triangelns ena spets.
 2. udde

  udde är en liten halvö, en del av kusten som skjuter ut i en sjö eller ett hav.
 3. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 4. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).

 5. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 6. snö

  snö är en form av nederbörd.

 7. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 8. Godahoppsudden

  Godahoppsudden ligger i sydvästra hörnet av Afrika, nära staden Kapstaden.
 9. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 10. Poseidon

  Poseidon (grekiska Poseidōn), grekisk gud, betydande redan i mykenska källor, i senare grekisk religion havets och vattnens härskare, son till Kronos och Rhea och bror till Zeus och Hades.