1. ufo

    ufo är en förkortning för engelska unidentified flying object, ’oidentifierat flygande föremål’.
  2. Edward Condon

    Condon, Edward, 1902–74, amerikansk fysiker, professor vid universitetet i Boulder, Colorado, från 1964.