1. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 2. fjälluggla

  fjälluggla, Nyctea scandiaca, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 3. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 4. ugglor

  ugglor, Strigiformes, ordning fåglar med familjerna tornugglor och äkta ugglor.
 5. myntortsmärke

  myntortsmärke, märke som anger ett mynts tillverkningsort.
 6. Marek Hłasko

  Hłasko, Marek, 1934–69, polsk författare, från 1958 i exil i bl.a. Frankrike, Israel och USA.
 7. fabel

  fabel kallas en typ av saga där djur beter sig som människor.
 8. Sadeq Hedayat

  Hedayat, Sadeq ( Ṣādeq Hedāyat), 1903–51, iransk författare.
 9. etnoastronomi

  etnoastronomi, tvärvetenskapligt forskningsfält där astronomer och etnografer i samarbete med arkeologer, konstvetare och religionsvetare studerar hur upplevelser av astronomiska fenomen och föreställningar om kosmos tas upp och behandlas i riter och ceremonier, i myter och legender i såväl muntlig som bildlig framställningskonst.
 10. UAV

  UAV, unmanned aerial vehicle, UAS, unmanned aerial system, förarlös flygfarkost.