1. saltglasyr

  saltglasyr, transparent keramisk glasyr med grov ytstruktur som främst förekommer på stengods.
 2. Segerkägla

  Segerkägla, en ca 6 cm hög, lutande, pyramidformad keramisk kägla som vid upphettning mjuknar och böjs så att spetsen vid en viss temperatur, den s.k. kägelsmältpunkten, når underlaget.
 3. Kaldoprocessen

  Kaldoprocessen, metallurgisk process för ståltillverkning.
 4. martinprocessen

  martinprocessen, siemens–martinprocessen, metod för framställning av stål i en regenerativt eldad flamugn, konstruerad 1861 av bröderna Friedrich Siemens och Wilhelm Siemens.
 5. ugn

  ugn, rum med eldfasta väggar av tegel, sten eller metall som uppvärms med förbränning eller elektricitet för att värme skall kunna överföras till något som placeras i utrymmet.
 6. glasugn

  glasugn, enhet för smältning av glas.
 7. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.