1. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 2. finsk-ugriska religioner

  finsk-ugriska religioner, de inhemska, sinsemellan mycket olika religionsformerna hos de folk som talar finsk-ugriska språk.
 3. finsk-ugriska folk

  finsk-ugriska folk, de folk som talar finsk-ugriska språk.
 4. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 5. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 6. ugriska språk

  ugriska språk, gren av de finsk-ugriska språken bestående av ungerska och dess närmast besläktade språk, chantiska och mansiska.
 7. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 8. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 9. samisk religion

  samisk religion, se samer (Religion).
 10. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.