1. helikopter

  helikopter, luftfarkost vars lyft- och framdrivningskraft alstras av en eller flera motordrivna horisontella rotorer bestående av två eller flera rotorblad.
 2. P J Harvey

  Harvey, Polly Jean, född 1969, brittisk sångerska, gitarrist och kompositör.

 3. stjärnkoppling

  stjärnkoppling, Y-koppling, metod att koppla en trefas belastning eller elektrisk maskin.
 4. Black Hawk

  Black Hawk, amerikansk tvåmotorig, medeltung helikopter tillverkad av Sikorsky Aircraft Corporation.
 5. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 6. gotiska

  gotiska, det sedan länge utdöda germanska språk som talades och skrevs av goterna.
 7. triangelkoppling

  triangelkoppling, Δ-koppling, D-koppling, inom elektrotekniken en metod att koppla en trefasbelastning eller en trefasig elektrisk maskin.
 8. Herschell Gordon Lewis

  Lewis, Herschell Gordon, 1926–2016, amerikansk filmregissör och producent.