1. Cousin-problemen

  Cousin-problemen, matematiska problem (uppkallade 1895 efter Pierre Cousin) där man skall konstruera meromorfa funktioner med givna poler eller nollställen.
 2. István Domonkos

  Domonkos, István, född 1940 i nuvarande Serbien, ungersk författare, sedan 1981 bosatt i Sverige.
 3. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 4. differentialekvation

  differentialekvation, ett samband mellan en funktion och dess derivator.
 5. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.