1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. ukrainare

  ukrainare, tidigare även kallade lillryssar och rutener, personer som har ukrainska som modersmål eller uppfattar sig som etniskt ukrainska.
 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 4. ukrainare

  ukrainare [ukraj`n-] subst. ~n äv. ukrainarn, plur. ~, best. plur. ukrainarna ORDLED: ukrain-ar-en
  Svensk ordbok
 5. holodomor

  holodomor, terrorhungersnödenden stora svälten, benämning på den massvält som på 1930-talet huvudsakligen uppstod i den ukrainska delrepublik som då var en del av Sovjetunionen.

 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.