1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 3. holodomor

  holodomor, terrorhungersnödenden stora svälten, benämning på den massvält som på 1930-talet huvudsakligen uppstod i den ukrainska delrepublik som då var en del av Sovjetunionen.

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 7. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 8. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 9. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 10. Österrike

  Österrike, stat i Centraleuropa.